گزارش کارآموزی پل سازی و طرح خیابانهای شهری

گزارش کارآموزی پل سازی و طرح خیابانهای شهری
گزارش کارآموزی پل سازی و طرح خیابانهای شهری

گزارش کارآموزی پل سازی و طرح خیابانهای شهری یک گزارشکار کارآموزی کامل است در ۱۵۰ صفحه با زحمت آن را جناب مهندس یونس قانع کشیده اند. سرفصلهای این گزارش کارآموزی مهندسی عمران به شرح زیر می باشد:

فهرست مطالب
بخش اول
فصل اول
۱- ۱آشنایی کلی با مکان کارآموزی
۱-۲ مشخصات فنی و اجرایی طرح های افتتاحی
فصل دوم
۲-۱ امور جاری در دست اقدام، برنامه های آینده
بخش دوم (مبحث پل ها)
فصل سوم(تاریخچه پل سازی)
۳-۱ تاریخ باستان
۳-۲ قرون وسطی
۳-۳ دوره رنسانس
۳-۴ عصر انقلاب صنعتی
۳-۵ پل های آهنی و فولادی اولیه
۳-۶ پل های فولادی معلق
۳-۷ بوجود آمدن بتن آرمه
۳-۸ پل های بتن آرمه
۳-۹ بوجود آمدن بتن پیش تنیده
۳-۱۰ دوره بعد از جنگ جهانی و زمان حاضر
فصل چهارم(کلیات)
۴-۱ انواع پل
۴-۲ عرض پل
۴-۳ پل های زیرگذر
۴-۴ پل های روگذر
۴-۵ تعیین دهانه پل روی رودخانه
۴-۶ تعیین محل پل
۴-۷ منظره پل
۴-۸ نگهداری پل ها
۴-۹ انواع پلها
۴-۱۰ ارتفاع لازم تا زیر سقف پل ها
۴-۱۱ انتخاب نوع پل
۴-۱۲ بار متحرک برای محاسبه پل های راه شوسه
۴-۱۳ بار متحرک برای محاسبه پل های راه آهن
۴-۱۴ پل های صفحه ای از بتن مسلح
۴-۱۵ محاسبه سقف پلهای صفحه ای از بتن مسلح
۴-۱۶ اثر باد روی پل ها
۴-۱۷ نیروی ترمز
۴-۱۸ نیروی شروع حرکت
۴-۱۹ نیروی فرار از مرکز
۴-۲۰ نیروی بند کفشی
۴-۲۱ آب بردگی در رودخانه های طغیان
۴-۲۲ تعیین عمق لازم برای پی در اب بردگی عمومی
۴-۲۳ عواملی که باعث آب بردگی محل و یا تشدید آب بردگی عمومی می شود
۴-۲۴ عملیات حفاظتی جهت پل های موجود
فصل پنجم(بارگذاری پل ها)
۵-۱ بارهای وارد بر سازه پل
۵-۲ بارگذاری آیین نامه آشتو
۵-۳ بارگذاری آیین نامه ایران
۵-۴ بارگذاری آیین نامه بی اس کشور انگلیس
فصل ششم(بارهای متحرک و خطوط تاثیر)
۶-۱ مقدمه
۶-۲ رسم خط تاثیر یک تابع در دهانه ساده
۶-۳ طرز کاربرد خط تاثیر
۶-۴ حداکثر مطلق لنگر خمشی در دهانه ساده
۶-۵ منحنی پوش در دهانه ساده
بخش سوم(طرح خیابانهای شهری)
فصل هفتم (عرض خطوط)
۷-۱ عوامل اصلی و پارامترهای اساسی
۷-۲ روش اندازه گیری
۷-۳ خطوط حاشیه ای یا خطوط مجاور جدول
۷-۴ خطوط داخلی(خطوط میانی)
۷-۵ خطوط گردش
۷-۶ عرض های پیشنهادی
۷-۷ خطوط گردش چند خطه
۷-۸ شیب راهه ها (راهگردها) و چرخشگاهها
فصل هشتم(قوسها)
۸-۱ اصول و مبانی
۸-۲ ارتباط سرعت و انحنا
۸-۳ ضریب اصطکاک جانبی
۸-۴ نسبت بربلندی
۸-۵ انحنا ماکزیمم
۸-۶ طول لازم برای تامین بربلندی
۸-۷ روشهای تامین بربلندی
۸-۸ تعریض خیابان در قوسها
۸-۹ فاصله دید
۸-۱۰ کنترلهای کلی در مورد مسیریابی افقی
فصل نهم(لچکی ها)
۹-۱ اصطلاحات
۹-۲ آستانه ورود به لچکی
۹-۳ لچکی
۹-۴ لچکی ها در قوسهای افقی
۹-۵ طول خط ذخیره گردش به چپ(طول پناهگاه) و دماغه تقاطع
۹-۶ لچکی خروجی
۹-۷ لچکی های انتقال سرعت
فصل دهم(جدول بندی و فاصله آزاد)
۱۰-۱ هدف از جدول بندی
۱۰-۲ انواع جدولها
۱۰-۳ جداول بلند
۱۰-۴ جداول کوتاه
۱۰-۵ وضوح یا قابلیت رویت
۱۰-۶ جانمایی جدول
۱۰-۷ نقش فاصله آزاد
۱۰-۸ فاصله آزاد افقی(جانبی)
۱-۱۰-۸ گاردریل
۲-۱۰-۸ ضربه گیر یا کاهنده اثر تصادف
۱۰-۹ موانع و سطح شانه
۱۰-۱۰ فاصله آزاد عمومی
فصل یازدهم (میانگاه(رفوژ))
۱۱-۱ وظیفه میانگاه و نحوه عملکرد آن
۱۱-۲ انواع میانگاه ها
۱۱-۳ عرض میانگاه ها
۱۱-۴ ابعاد بریدگیهای میانگاه
فصل دوازدهم(کنترل سرعت)
۱۲-۱ سرعت به عنوان یک پارامتر طراحی
بخش چهارم (گزیده ای از عکس ها)

رمز فایل های دانلود شدهرمز فایل : civilworld.ir

لینک های دانلودلینک دانلود مستقیم – حجم ۵.۵ مگابایت

منبع مطلبگردآوری : گروه مهندسی دنیای عمران

منبع مطلبمنبع : www.icivil.ir

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *