دکتر دشتی
  • پروژه بتن در ۲۸۸ صفحه

    اینک به معرفی یک پروژه بتن بسیار عالی و تکمیل ۲۸۸ صفحه ای می پردازیم. این پروژه استاد دکتر دشتی راهنمایی ...

    اینک به معرفی یک پروژه بتن بسیار عالی و تکمیل ۲۸۸ صفحه ای می پردازیم. این پروژه استاد دکتر دشتی راهنمایی کرده اند و تهیه کننده آن جناب مهندس مقداد صفری است. سرفصل های این پروژه به شرح زیر می باشد: معر ...

    بیشتر بخوانید