مهندس رودکی
  • هندبوک اصول مهندسی زلزله

     هندبوک اصول مهندسی زلزله یک هندبوک ۳۴ صفحه ای در ۷ فصل است که سعی دارد بصورت ساده مباحث مربوط به درس اصو ...

     هندبوک اصول مهندسی زلزله یک هندبوک ۳۴ صفحه ای در ۷ فصل است که سعی دارد بصورت ساده مباحث مربوط به درس اصول مهندسی زلزله را بیان کند. این هندبوک که توسط جناب مهندس رودکی در وبلاگ موج عمران تهیه گشته اس ...

    بیشتر بخوانید