کتاب و جزوه آزمایشگاه مقاومت مصالح
  • کتاب material sicience & engineering

    فکر می کنم همه دانشجویان کم بیش با درس آزمایشگاه مقاومت و گزارش نوشتن برای اون مشکل داشته باشید، نه برای ...

    فکر می کنم همه دانشجویان کم بیش با درس آزمایشگاه مقاومت و گزارش نوشتن برای اون مشکل داشته باشید، نه برای گزارش نوشتن بلکه منبع ندارید. در این پست کتابی برای حل این مشکل شما قرار دادیم. امیدوارم مفید ب ...

    بیشتر بخوانید