کتاب و جزوه محوطه سازی
  • جزوه محوطه سازی

    درس محوطه سازی یکی از دروس رشته عمران می باشد، که در آن به کلیه عملیات ساختمانی یا خاکی که خارج از دیوار ...

    درس محوطه سازی یکی از دروس رشته عمران می باشد، که در آن به کلیه عملیات ساختمانی یا خاکی که خارج از دیوار های محیطی ساختمان و یا سطوحی که برای کار معینی زیر سازی می شود، می پردازند. مانند ساخت پیاده رو ...

    بیشتر بخوانید